25 May

La marca Empordà

Des de l’Aparthotel Comtat Sant Jordi estem contents de comunicar que ens hem adherit a la marca Empordà. Una marca per a una terra fonamentada en valors com la pluralitat, present i defensada arreu del territori; el progrés i la mirada de futur, la creativitat, tant en la manera de pensar com de fer dels empordanesos; i la qualitat, representada en tot allò que sorgeix de la seva gent.

Comtat Sant Jordi Empordà